Rekuperacja

rekuperacja

Rekuperacja

Przy budowie energooszczędnego, szczelnego i ciepłego budynku mieszkalnego (domy pasywne) wymagana jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła tzw. rekuperacją. Urządzenie to w sposób mechaniczny reguluje cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, dostarczając dopływ świeżego i czystego powietrza, jednocześnie automatycznie odprowadzając wilgotne powietrze, zapachy z kuchni, a także dym papierosowy. Może także stanowić dodatkowe źródło regulujące temperaturę w budynku dzięki odzyskiwaniu energii ze zużytego powietrza. Dzięki specjalnemu panelowi i możliwości precyzyjnej regulacji parametrów urządzenia rekuperacyjne mogą się przyczynić do oszczędności kosztów ogrzewania w domu. Dzięki podłączeniu wentylacji mechanicznej z rekuperacją w budynku nie ma problemu z nadmierną wilgotnością, a także z tworzeniem się grzybów pleśniowych na wewnętrznych ścianach budynku.

Najważniejsze zalety rekuperacji:

-świeże powietrze (wymiana powietrza trwa w sposób ciągły zapewniając dopływ świeżego i czystego powietrza do budynku)

-przyjazna temperatura ( powietrze dostarczane do domu przez rekuperator ma optymalną temperaturę i nie ma konieczności otwierania okien czy drzwi)

-oszczędności( montaż rekuperatora pozwala na odzysk i powtórne wykorzystanie nawet 95% energii utraconej z powietrza, które wydostaje się poprzez klasyczną wentylację grawitacyjną)