Instalacje wodno - kanalizacyjne

Instalacje wodno - kanalizacyjne

Instalację wodno-kanalizacyjną posiada każdy dom jedno i wielorodzinny, jak i mieszkanie. W chwili obecnej standardem już są instalacje hydrauliczne, bez których ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie w budynku mieszkalnym. Instalacja wodno- kanalizacyjna jest tak samo ważna jak instalacja elektryczna. W tym przypadku bardzo ważny jest projekt aranżacji wnętrz, dzięki któremu nie będzie trzeba dokonywać poprawek na etapie wykończenia. Już na etapie projektowania możemy także zastanowić się nad rozmieszczeniem dodatkowych punktów, np. punkt zewnętrzny w celu podlewania ogrodu. Instalacja wodna w budynku to nic innego, jak układ doprowadzający wodę do wytypowanych pomieszczeń. Taką instalację
trzeba dociągnąć do punktów poboru w łazienkach, kuchni, pralni, czy pomieszczeniach gospodarczych. Bardzo ważne jest już na etapie projektowania instalacji wodnej dobranie odpowiedniej średnicy rur, w celu zapewnienia prawidłowego ciśnienia i przepływu wody. Istotne jest także, po ułożeniu instalacji sprawdzenie próby szczelności, zanim wykona się wylewkę.

Nieczystości z łazienek i kuchni odprowadzane są przez wewnętrzną instalację kanalizacyjną przez podejścia i piony kanalizacyjne do poziomych przewodów odpływowych, a następnie odprowadzane są do sieci zewnętrznej, szamba lub przydomowej oczyszczalni. Instalacja kanalizacyjna działa w układzie grawitacyjnym, w związku z tym warunkiem jej prawidłowej pracy jest poprawne podłączenie podejść od urządzeń sanitarnych do pionu. Powinno się to odbywać w miarę możliwości najkrótszą drogą oraz koniecznie spadkiem w kierunku pionu. Niezbędnym elementem instalacji kanalizacyjnej jest zamontowany syfon. Odpowiednio wygięta rura lub kształtka, która stale musi być wypełniona wodą, co zapobiega wydostaniu się nieprzyjemnych zapachów podczas przepływu ścieków.